Författarporträtt Marie Hansson

foto: © Björn Hansson


Författarporträtt Björn Hansson

foto: © Marie Hansson

Författarporträtt


Observera att bilderna endast får användas i anslutning till redationell text. Fotografens namn ska alltid anges vid publicering.


För att spara ned en bild:

Klicka på bilden för att få upp en stor version. Högerklicka (eller ctrl-klicka på Mac) i den stora bilden och välj "Spara bild som" från menyn. Välj var du vill spara ner bilden på din dator.