Integritetspolicy


När du beställer böcker hos oss på Babel Förlag ingås ett avtal i vilket du godkänner våra villkor, samtidigt godkänner du även att vi hanterar dina personuppgifter. Med personuppgifter menas information som direkt eller indirekt kan hänföras till en specifik fysisk person.


Obligatoriska uppgifter vid beställning är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. De uppgifter du anger används för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom information om och leverans av beställda böcker, marknadsföring samt lagstadgade bokföringsändamål såsom fakturering och bokföring. Vi behåller endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs ovan. Lagringstiden för dina personuppgifter är beroende av styrande lagar, bokföringskrav och andra faktorer.


Utlämning av personuppgifter


Babel Förlag lämnar aldrig ut dina personuppgifter till obehöriga. Vi lämnar inte heller ut dina personuppgifter till tredje part såvida det inte föreligger lagliga skäl.


Utdrag eller ändring


Du har som kund rätt att beställa ett utdrag av vilka uppgifter vi har registrerade om dig. Du kan också begära att vi rättar felaktiga, ofullständiga, missvisande eller felaktiga personuppgifter, eller be oss att radera dina personuppgifter helt och hållet; viss information kan dock vara undantagen från rätt till tillgång, rättelse eller radering i enlighet med gällande lagar.


För att beställa ut eller begära ändring av dina personuppgifter, skicka ett brev till:


Babel Förlag, Vittskövlegatan 15 B, 216 19 Malmö


Ange ditt namn, adress, personnummer och underteckna med din personliga namnteckning.